• Al meer dan 25 jaar dé specialist in veiligheidstrainingen
  • Gemiddeld beoordeeld met 4,5/5 sterren!
  • NRTO geaccrediteerd
VCA VOLVCA

Privacy

DELTA Safety Training zal bij het verwerken van persoonsgegevens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) volgen. Deze wet helpt bij de bescherming van de privacy van burgers. De Wet bescherming persoonsgegevens bestaat sinds 1 september 2001. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wet bescherming persoonsgegevens is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Onder persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen vallen onder persoonsgegevens.

Hoe gaat DELTA Safety Training om met jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde algemene sessiecookies. Dit betekent dat we voor zowel ingelogde als niet-ingelogde bezoekers opgegeven voorkeuren en aanvullende informatie over het bezoek bewaren.

DELTA Safety Training schakelt ook derden zoals Google in voor het analyseren van de gegevens over jouw websitegebruik en voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. DELTA Safety Training stuurt voor deze doeleinden geen gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, of andere direct identificerende gegevens naar deze partijen. Google kan persoonsgegevens van jou ontvangen door deze te verzamelen met cookies. In de Google’s Privacy & Term site kun je ook meer informatie vinden over hoe en waarom de verzameling van persoonsgegevens met cookies door Google wordt gedaan.