• Al meer dan 25 jaar dé specialist in veiligheidstrainingen
 • Gemiddeld beoordeeld met 4,5/5 sterren!
 • NRTO geaccrediteerd


BHV/EHBO

 • Zit er lesmateriaal bij de prijs van een EHBO-veiligheidstraining inbegrepen?

  Bij een EHBO basistraining zit een papieren lesboek inbegrepen bij de open inschrijvingsprijs. Bij een EHBO herhalingstraining zit er géén papieren lesboek inbegrepen bij de open inschrijvingsprijs. Tegen een meerprijs kun je alsnog een papieren lesboek bijbestellen.
 • Zit er lesmateriaal bij de prijs van een BHV-veiligheidstraining inbegrepen?

  Bij een BHV basistraining zit een papieren lesboek inbegrepen bij de open inschrijvingsprijs. Bij een BHV herhalingstraining zit er géén papieren lesboek inbegrepen bij de open inschrijvingsprijs. Tegen een meerprijs kun je alsnog een papieren lesboek bijbestellen.
 • Hoe vaak moet ik een ontruimingsoefening doen?

  Zo vaak als nodig is maar minimaal 1x per jaar. In de vergunning kan staan dat het meerdere keren per jaar moet plaats vinden. De uitvoer moet geëvalueerd en op papier gezet worden. Wij zijn gespecialiseerd om dit te begeleiden.
 • Wat is het verschil tussen BHV en EHBO?

  Voor iedereen is het verstandig om een EHBO training te volgen. Voor zowel zakelijke- als in privésituatie. In een professionele organisatie is echter alleen een EHBO training niet voldoende. In de ARBO-wet staat dat er BHV-ers aanwezig moeten zijn als er gewerkt wordt. BHV bestaat uit een verkorte eerste hulp/levensreddend handelen, blussen van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming. Vanwege de eventuele risico’s kan er een overweging worden genomen om het eerste hulp/levensreddend handelen gedeelte wat uit te breiden om bijvoorbeeld een EHBO Oranje Kruis diploma te laten behalen.
 • Hoeveel BHV’ers heb je nodig per bedrijf?

  In de Arbowet is niet letterlijk opgenomen hoeveel BHV’ers er nodig zijn per bedrijf. Wel is in de Arbowet opgenomen dat bedrijven verplicht zijn doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Wat doeltreffend is hangt onder andere af van de bedrijfsgrootte en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. Vaak volgt het aantal BHV’ers uit de RI&E (Risicoinventarisatie en -evaluatie) die het bedrijf dient te hebben. Kijk voor meer informatie ook op het Arboportaal van de Nederlandse rijksoverheid.
 • Wat is het verschil tussen NIBHV en DELTA? Is er een verschil in prijs?

  NIBHV staat voor Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening, een keurmerk voor Bedrijfshulpverlening. Door NIBHV examen te doen, heb je extra zekerheid dat de BHV training die je volgt van voldoende kwaliteit is. De trainers die bij ons NIBHV trainingen geven hebben een gecertificeerd NIBHV instructeurs diploma en mogen BHV cursussen geven die met het NIBHV examen worden afgerond. Indien je het NIBHV examen volgt, zijn daar meerkosten aan verbonden. Meer informatie hierover kun je vinden op de individuele trainingspagina’s van onze NIBHV cursussen. De cursus zelf is identiek als de afronding met een DELTA examen. Het theorie- en praktijkexamen van NIBHV en DELTA maakt geen verschil qua inhoud of moeilijkheidsgraad.