• Al meer dan 25 jaar dé specialist in veiligheidstrainingen
  • Gemiddeld beoordeeld met 4,5/5 sterren!
  • NRTO geaccrediteerd
Code 95 heftruck training laaddok

Richtlijnen code 95 uitgelegd

Richtlijnen code 95 uitgelegd

Algemeen BHV/EHBO DELTA Industrie SOG VCA
26 augustus 2021

Voor een aantal van onze opleidingen mogen we bij DELTA Safety Training sinds kort opleidingsuren voor code 95 vakbekwaamheid toekennen aan deelnemers. We hebben gemerkt dat er zowel van deelnemers als HR-afdelingen veel vragen zijn rondom de richtlijnen van code 95. Het is niet voor iedereen duidelijk wat code 95 nu precies inhoudt en in welke situaties je aan de code 95 norm moet voldoen. In dit artikel leggen we daarom uit wat code 95 betekent, in welke situaties je verplicht bent de vakbekwaamheidsuren uit deze richtlijn te volgen/behalen en wat de extra eisen zijn die aan opleidingen van DELTA Safety Training worden gesteld.

Wat is code 95 en voor wie geldt het?

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die aangeeft dat een chauffeur vakbekwaam is. Alle Europese bus- en vrachtwagenchauffeurs (uitzonderingen lichten we later in dit artikel toe) die personen en/of goederen vervoeren en daarvoor in het bezit dienen te zijn van een C1(E), C(E), D1(E) of D(E) rijbewijs zijn verplicht over code 95 te beschikken (code95.nl) Om de code 95 bij te kunnen schrijven op het rijbewijs, dien je de code 95 basiskwalificatie te behalen. Deze basiskwalificatie kun je verkrijgen door het afleggen van zowel theorie-examens als praktijktoetsen. De hoeveelheid examens die je moet afleggen is afhankelijk van het aantal rijbewijzen dat je hebt (cbr.nl).
Wanneer het rijbewijs D (bus) zonder code 95 is afgegeven na 10 september 2008, dan moet de basiskwalificatie personenvervoer worden voldaan om de code 95 aanduiding te verkrijgen en moet 35 uur aan nascholing gevolgd worden om deze te verlengen. Hetzelfde geldt voor het rijbewijs C (vrachtwagen) dat na 10 september 2009 is afgegeven zonder code 95. Beroepschauffeurs die hun rijbewijs voor deze periode hebben verkregen, hoeven alleen aan de nascholingsverplichting (35 uur) te voldoen.

Heftruck-code-95-training

Uitzonderingen verplichting code 95


Code 95 vervangt het vroegere chauffeursdiploma en is ingevoerd om de verkeersveiligheid binnen Europa te vergroten en het aantal ongevallen waarbij bussen en vrachtwagens betrokken zijn te verkleinen. Code 95 is verplicht gesteld in de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid. In deze richtlijn zijn alle afspraken en verplichtingen vastgelegd waaraan moet worden voldaan om beroepschauffeur te mogen zijn én te mogen blijven. Deze richtlijn is van toepassing voor alle beroepschauffeurs die afkomstig zijn uit de EU en/ of beroepschauffeurs die binnen de EU werkzaam zijn (code95.nl). Voldoen chauffeurs niet aan deze richtlijn, dan riskeren ze een fikse boete. Enkele groepen beroepschauffeurs zijn vrijgesteld van de verplichte nascholingsuren. Dit zijn onder andere brandweerchauffeurs, politiemedewerkers bestuurders van circus- en kermiswagens. De volledige lijst met uitzonderingen kun je hier vinden.

Puntentelling

De geldigheidsduur voor code 95 is vijf jaar. Dit betekent dat een beroepschauffeur vijf jaar de tijd krijgt om zijn of haar 35 opleidingsuren te volgen. Deze opleidingsuren worden verkregen volgens een puntentellingsysteem. De 35 opleidingsuren staan bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten.

Hieronder volgt een opsomming van enkele regels die gelden met betrekking tot het puntentellingsysteem:
• Een cursist is verplicht om 35 punten in vijf jaar tijd te behalen
• Per cursusdag krijgt de cursist zeven punten toegekend
• Eén cursus mag herhaald worden, de rest moet identiek zijn (vanaf 01 juli 2021 van kracht)
• Een cursus die meetelt voor meer dan zeven punten mag niet herhaald worden
• Wanneer er meer dan 35 punten worden behaald, komen deze extra punten te vervallen
• Vanaf 1 juli 2021 is er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden binnen één nascholingscyclus. Tot 1 juli 2021 mocht dit vrij ingedeeld worden
• Vanaf 1 juli 2021 mag maximaal twaalf van de 35 opleidingsuren bestaan uit e-learning. Een training door middel van e-learning is vier uur waard, wat betekent dat je maximaal drie trainingen kan volgen in vijf jaar.

Wil je weten welke regelgeving nog meer van toepassing is of welke richtlijnen voor jouw situatie van toepassing zijn? Laat je dan adviseren door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Heftruck code 95 training

Trainingen waarbij code 95 punten worden afgegeven


Binnen ons opleidingscentrum worden voor een aantal trainingen de punten toegekend die bijdragen aan de code 95 puntentelling. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende opleidingen en de bijbehorende puntentelling:
Heftruck – Herhaling (7 punten)
VCA – Herhaling (7 punten)
EHBO – Basis – (7 punten)
EHBO – Herhaling (7 punten)

De heftrucktrainingen die volgens het code 95 opleidingsplan worden gegeven wijken iets af van onze reguliere heftrucktrainingen. Onze reguliere training is met name gericht op het veilig kunnen werken in een magazijn. De heftrucktraining die volgens de code 95 richtlijn wordt gegeven, is met name gericht op het laden en lossen van een vrachtwagen. Volgens de richtlijnen van het CBR hoeft er geen examen te worden afgelegd. Wij bieden dit echter wel aan, zodat na het volgen van de training niet alleen de code 95 punten aan de deelnemer kunnen worden toegekend, maar ook het certificaat kan worden uitgereikt.

Eisen die aan een opleider worden gesteld

Om trainingen aan te mogen bieden die de code 95 punten mogen afgeven, moet je als opleider een strikt protocol volgen. Allereerst geef je als opleider een opleidingsplan af aan het CBR. Wanneer dit plan is goedgekeurd, ben je als opleidingscentrum verplicht alle stappen uit dit opleidingsplan nauwkeurig te volgen. Aanvullend dienen er een aantal strenge procedures gevolgd te worden. Op de dag van de training zijn alle aanwezigen zich verplicht te legitimeren. Uiterlijk 30 minuten na aanvang van de training moeten eventuele wijzigingen worden doorgegeven in het portaal van het CBR. Ook wanneer een cursist een training vroegtijdig verlaat dient dit direct te worden doorgegeven in het portaal. Zo heeft het CBR bij een steekproefsgewijze controle altijd de juiste informatie voorhanden.

Wil je meer weten over onze trainingen waarbij de code 95 punten worden toegekend? Onze collega’s leggen het graag aan je uit!

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.